Studiogods 1938

Konstnär: Harald Östergren

Föremålen är vad vi kunnat se bara märkta med EKEBY stämpel, inget nr eller konstnärssignatur.

 

 Nr Bild     Beskrivning      Mått  
 1      Vas      19 x 15 cm  Harald Östergren
 2      Vas      22 x 7 cm  Harald Östergren
 3      Urna med lock      30 x 23 cm  Harald Östergren
 4      Vas      14,5 x 7,5 cm  Harald Östergren
 5      Vas      19 x 16 cm  Harald Östergren
 6      Skål      6 x 19 cm  Harald Östergren
 7      Vas      22 x 8 cm  Harald Östergren
 8      Fat      5 x 34 cm  Harald Östergren
 9      Bonbonjär      10 x 14 cm  Harald Östergren
 10      Krus      18 x 11 cm  Harald Östergren
 11      Vas      10 x 11 cm  Harald Östergren

 

Korta serier

numrerade exemplar i begränsade upplagor upp till 100 exemplar

Konstnärer: Mari Simmulson, Ingrid Atterberg och Hjördis Oldfors

 Nr Bild     Beskrivning      Mått    Konstnär
 A1      Fat      29,5 x 11,5 cm    Ingrid Atterberg
 A2      Fat      40 x 15 cm    Ingrid Atterberg
 A3      Vas      16 x 3,5 cm    Ingrid Atterberg
 A4      Vas      24 x 7 cm    Ingrid Atterberg
 A5      Vas      31,5 x 9 cm    Ingrid Atterberg
 A6      Vas      40,5 x 11 cm    Ingrid Atterberg
 A7      Vas      12 x 7 cm    Ingrid Atterberg
 A8      Vas      20,5 x 12 cm    Ingrid Atterberg
 A9      Fat, grå med dekor      29,5 x11,5 cm    Ingrid Atterberg
 A10      Fat, grå med dekor      40 x 15 cm    Ingrid Atterberg
 A11      Fat. grå med dekor      16 x 5,5 cm    Ingrid Atterberg
 A12      Vas, grå med dekor      24 x 7 cm    Ingrid Atterberg
 A13      Vas, grå med dekor      31,5 x 9 cm    Ingrid Atterberg
 A14      Vas, grå med dekor      40,5 x 11 cm    Ingrid Atterberg
 A15      Vas, grå med dekor      12 x 7 cm    Ingrid Atterberg
 A16      Vas, grå med dekor      20,5 x 12 cm    Ingrid Atterberg
 A17      Golvvas, grå med dekor      48,5 x 12,5 cm    Ingrid Atterberg
 A18      Fat, svart med dekor      29,5 x 11,5 cm    Ingrid Atterberg
 A19      Fat, svart med dekor      40 x 15 cm    Ingrid Atterberg
 A20      Vas, svart med dekor      16 x 15,5 cm    Ingrid Atterberg
 A21      Vas, svart med dekor      24 x 7 cm    Ingrid Atterberg
 A22      Vas, svart med dekor      31,5 x 9 cm    Ingrid Atterberg
 A23      Vas, svart med dekor      40,5 x 11 cm    Ingrid Atterberg
 A24      Vas, svart med dekor      12 x 7 cm    Ingrid Atterberg
 A25      Vas, svart med dekor      20,5 x 12 cm    Ingrid Atterberg
 A26      Golvvas, svart med dekor      48,5 x 12,5 cm    Ingrid Atterberg
                 
 O1      Skål      4 x 12 cm    Hjördis Oldfors
 O2      Skål      6,5 x 23 cm    Hjördis Oldfors
 O3      Vas      9,5 x 8 cm    Hjördis Oldfors
 O4      Vas      20 x 12,5 cm    Hjördis Oldfors
 O5      Vas      15 x 7 cm    Hjördis Oldfors
 O6      Vas      30 x 9 cm    Hjördis Oldfors
                 
 S1      Skål      3,5 x 14,5 cm    Mari Simmulson
 S2      Skål      3,5 x 20,5 cm    Mari Simmulson
 S3      Vas      11,5 x 11 cm    Mari Simmulson
 S4      Vas      14,5 x 7,5 cm    Mari Simmulson
 S5      Vas      19,5 x 12 cm    Mari Simmulson

 

Sintergods

Konstnär: Ingrid Atterberg

 Nr      Beskrivning     Mått   
 Si1      Skål      3,5 x 10 cm  
 Si2      Skål      5,5 x 14,5 cm  
 Si3      Skål      7 x 19 cm  
 Si4      Skål      7,5 x 11,5 cm  
 Si5      Skål      9,5 x 14,5 cm  
 Si6      Vas      10,5 x 6 cm  
 Si7      Vas      16,5 x 8,5 cm  
 Si8      Vas      14 x 9,5 cm  
 Si9      Vas      19,5 x 13 cm  
 Si10      Vas      5,5 x 7 cm  
 Si11      Vas      17 x 8,5 cm  
 Si12      Vas      8 x 10,5 cm  

 

Francis Uherovas nummerserier

Nr         Beskrivning      Mått  Konstnär
Broscher        
100      Glasögonorm      7 cm Francis Uherova
101 A-F   Fiskar, 6 olika varianter            Francis Uherova
102     Hermelin      7,5 cm      Francis Uherova
103     Björn      5,8 cm Francis Uherova
104     Fågel - mås      8 cm Francis Uherova
105     Sjöstjärna      4 cm Francis Uherova
106     Sjöstjärnor      8 cm Francis Uherova
107     Fågel - mås      5 cm Francis Uherova
               
Knappar        
100     Blomma      3,5 cm Francis Uherova
101     Fågel - duva      3 cm Francis Uherova
102     Fågel      3,6 cm Francis Uherova
103     Skalbagge      2 cm Francis Uherova
104     Snäcka      2,7 cm Francis Uherova
105     Stjärna      4 cm Francis Uherova
               
Tax        
100     Tax      9 cm Francis Uherova
101     Tax      4 cm Francis Uherova
               
Stjärngosse        
100     Figur Stjärngosse      26 cm Francis Uherova