Rolf Trolle (1883-1923)

Född i Sundsvall, Utbildades till målare, tecknare och konsthantverkare framförallt vdi Konstakademin i Stockholm. Han gjorde ett flertal studieresor till Sydeuropa, varför hans konst ofta har en stark prägling av Spanien. Rolf Trolle var anställd vid Upsala-Ekeby i början av 1920-talet.